PRESENTATIES:

 

 

2009

 • “De (on)mogelijkheid van zelfsturing”, Gastcollege Ontwikkeling, Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Tilburg, 12 januari 2009
 • Het dwaalspoor van de goede keuze: Naar een effectiever model van (studie)loopbaanontwikkeling”, oratie te Eindhoven op 23 januari 2009
 • “De (on)mogelijkheid van zelfsturing”, lezing Congres ‘De Verbinding’, Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Tilburg, 6 februari 2009
 • “Zijn competenties meetbaar? Dilemma en uitweg bij het werkbaar maken van het competentiebegrip”, Inleiding Testraad Malmberg, Utrecht, 10 februari 2009
 • “Psychology: What creates knowing?” Lecture International conference ‘Applied Psychologists make a difference’, February 12, 2009, University of Applied Psychology, Leiden
 • “Competenties als kader”, Inleiding bijeenkomst NVvA, Platform AOV en Letsel, Bunnik, 19 maart 2009
 • “De juiste keuze?”, inleiding Marktgroependag Geldergroep te Ede op 27 maart 2009
 • “Kiezen, bewust en onbewust”, inleiding voor de Decanenkring Kennemerland te Heemstede op 2 april 2009
 • “Testen en Testgebruik”, workshop voor NOLOC leden i.s.m. Ellen Woudenberg te Amsterdam op 21 april 2009.
 • “Testen en Testgebruik”, workshop voor NOLOC leden i.s.m. Ellen Woudenberg te Amsterdam op 19 mei 2009.
 • “Loopbaanmythen”, inleiding bijeenkomst ‘Zicht op Talent’, Fontys Young Professionals, Tilburg, 20 mei 2009.
 • “De juiste keuze?”, inleiding bijeenkomst projectleiders “Studiekeuzegesprekken: wat werkt?”, 25 mei 2009, SURFfoundation Utrecht.
 • “Loopbanen, potentieelbeoordeling en psychologische tests”, gastles in de integrale leerlijn “test en advies, variant Arbeid en Organisatie” voor derdejaars studenten Toegepaste Psychologie Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Eindhoven, 8 juni.
 • “Studieloopbaanbegeleiding: waarheen, waartoe?” Keynote inleiding en discussieworkshops Fontys conferentie Studieloopbaanbegeleiding ‘Vinken of Vonken’, 16 juni 2009, Eindhoven
 • “Van onbewust naar bewust? De risico’s van reflectie.” Lezing en discussie (2 x) Landelijk HBO-Congres SLB “Van onbewust naar bewust”, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem, 18 juni 2009.
 • “Testgebruik binnen het decanaat”, studiemiddag decanenkring Groningen, Alfa-college Groningen, 10 september 2009.
 • “Kiezen en ontwikkelen”, plenaire lezing bij ‘Help beter kiezen’, studieconferentie 2009
  van Studiekeuze123 en VO-raad, Utrecht, 17 september 2009
 • “Het dwaalspoor van de goede keuze”, studiedag Werkgroep Aansluiting Student en Arbeidsmarkt (WASA), Universiteit van Tilburg, 6 oktober 2009
 • “Kiezen en ontwikkelen: problemen en perspectieven”, lezing voor studiedag “Excelleren”, Nassau-Veluwe College, Harderwijk, 3 november 2009
 • "Bijzondere bagage en de re-integratie van moeilijke klanten", lezing minisymposium "Ook vreemde vogels verdienen een nestje" ter gelegenheid van het afscheid van Hans Egberts, Christelijke Hogeschool Ede, 6 november 2009.
 • ‘Kiezen, ontwikkelen en testen’, lezing mini-symposium ter gelegenheid van 50 jaar Stichting Register Beroepskeuzeadviseurs, 13 november te Utrecht.
 • ‘Kiezen en ontwikkelen’, inleiding studiedagen Scholennetwerk VMBO, 19 november 2009 te Werkhoven.
 • ‘Choice and Development in Career’, lecture International Study Conference ‘Career Development’, Someren, November 23-27, 2009.
 • ‘Kiezen en ontwikkelen’, college Capita Selecta Fontys Hogeschool HRM & Psychologie, 4 december 2009 te Eindhoven.
 • ‘Test en Advies in Arbeid en Organisatie’, gastcollege Toegepaste Psychologie, Fontys Hogeschool HRM & Psychologie,14 december 2009 te Eindhoven.

 

2010

 • De (on)mogelijkheid van zelfsturing, Gastcollege Ontwikkeling, Fontys Hogeschool HRM & Psychologie, Tilburg, 8 januari 2010
 • ‘Problemen met reflecteren: De risico's van reflectie nader bezien’, Buitenkring Lectoraat Career Development Den Bosch, 20 januari 2010
 • ‘Problemen met reflecteren: De risico's van reflectie nader bezien’, Afscheidscollege Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Eindhoven, 2 februari 2010
 • ‘Loopbaanbegeleiding in het Onderwijs: Stand van zaken en perspectieven’, Inleiding conferentie Loopbaanoriëntatie en Loopbaanbegeleiding (LOB), ‘s-Hertogenbosch, 11 maart 2010
 • ‘Testen en testgebruik’, workshop i.s.m. Ellen Woudenberg voor leden NOLOC, Zwolle, 11 maart 2010
 • ‘Loopbaankunde, een persoonlijke visie’, inleiding algemene ledenvergadering Noloc, Driebergen, 18 maart 2010
 • ‘Wat we weten, en wat we menen te weten over LOB in NL’. Inleiding Informeel Netwerk Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding, Ministerie van SZW, Den Haag,  24 maart 2010
 • ‘Loopbaanbegeleiding: nachtmerrie en droom’. Workshop Lentefestival Rijn IJssel
  Arnhem, 25 maart 2010
 • ‘Problemen met reflecteren: De risico's van reflectie nader bezien’, lezing Landstede Innovatiedag, Raalte, 6 april 2010
 • ‘Het dwaalspoor van de goede keuze’, workshops Landstede Innovatiedag, Raalte, 6 april 2010
 • ‘Reflectiedwang’, Inleiding Expert meeting SLB en coaching, Hogeschool van Amsterdam, 7 april 2010
 • ‘Testen en testgebruik’, workshop i.s.m. Ellen Woudenberg voor leden NOLOC, Utrecht, 8 april 2010
 • ‘Zin en onzin van reflectie’, Workshops Conferentie ‘Zelf en loopbaan: dialoog in tijden van onzekerheid’, De Haagse Hogeschool, 21 april 2010
 • ‘Testen en testgebruik’, workshop i.s.m. Ellen Woudenberg voor leden NOLOC, Elst, 18 mei 2010
 • ‘Testen en testgebruik’, workshop i.s.m. Ellen Woudenberg voor leden NOLOC, Rotterdam, 2 juni 2010
 • ‘Kiezen en ontwikkelen’, Inleiding professionaliseringsdagen LVSA, Wageningen, 3 juni 2010
 • ‘Loopbaanbegeleiding in het Onderwijs: Stand van zaken en perspectieven’, Inleiding Algemene Ledenvergadering NVS-NVL, Nieuwegein, 3 juni 2010
 • ‘Kiezen, binden en ontwikkelen’, Lezing Hogeschool Rotterdam, 15 juni 2010
 • ‘De ondraaglijke  lichtheid van studiekeuzen’, inleiding congres “Kiezen is een werkwoord … voor wie?” van de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders, Amersfoort, 24 maart 2011
 • Zin en onzin van testen bij LOB’, workshops congres “Kiezen is een werkwoord … voor wie?” van de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders, Amersfoort, 24 maart 2011
 • Loopbaanbegeleiding schiet de lerende voorbij’, lezing ECBO, Utrecht, 21 april 2011
 • Schiet loopbaanbegeleiding de lerende voorbij?’, lezing ROC Eindhoven, 11 mei 2011
 • ‘De ondraaglijke  lichtheid van de studiekeuze’, lezing studiedag studie- en studentenbegeleiding ‘Levenslang Kiezen?!’, Brussel, 23 mei 2011
 • ‘Kiezen is moeilijk’, presentatie bij programma ‘Jongeren op weg naar hun toekomst’, Zaltbommel, 23 juni 2011
 • ‘Van denken naar doen’, workshop zoekconferentie ‘Baanbrekend voor gebaande wegen’, Lectoraat Career Development, Fontys Hogeschool HRM & Psychologie, Eindhoven, 30 juni 2011
 • Zin en onzin van reflectie’, inleiding ledenavond LVSC Noord, Groningen, 20 september 2011
 • ‘LOB, zijn doel voorbij?’, presentatie bij het symposium ‘Het dilemma van de loopbaanbegeleiding’, Profiel ASL 12 ½ jaar, Sittard, 22 september 2011
 • ‘Het dwaalspoor van de goede keuze’, inleiding en ‘Naar een meer realistische studieloopbaanbegeleiding’, workshops Pro-meeting LOB ‘Kiezen onder druk’, Almere, 28 september 2011
 • ‘Inleiding Loopbaankunde’’, inleidend college CPP Loopbaankunde Open Universiteit, Utrecht, 29 september 2011
 • ‘Studie-/beroepskeuze: geen onmogelijke opgave!’, presentatie regionale aftrap
  ‘Kiezen doe je zelf’, Heerhugowaard, 6 oktober 2011

    'Commitment: doorslaggevende factor voor studiesucces'. Lunchlezing en discussie TU Delft, 4 juni 2013. Zie videoregistratie op http://bit.ly/12S27YR .

 

Terug naar beginpagina

Verder naar volgende pagina        

 

[Pagina voor het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2018]