Publicaties

 

[De meeste publicaties zijn vrij te downloaden. Wat mij het belangrijkst lijkt, is weergegeven in een groter, vetter lettertype. Ook op ResearchGate of Academia.edu is een selectie te vinden.]

 

Luken, T. & De Folter, A. (2021). La thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) favorise l’innovation en matière de counseling de carrière. In N. Arthur, R. Borgen (Neault) & M. McMahon (Eds.), Théories et modèles orientés sur la carrière : des idées pour la pratique (pp. 229-240). Toronto: CERIC (Canadian Education and Research Institute for Counselling).

Luken, T. (2019). Big problems in career counselling – and a possible way out. Blog CareerWise by CERIC.

Luken, T. (2019). Easy does it: An innovative view on developing career identity and self-direction. Career Development International, 25(2), 130-145. doi:10.1108/CDI-05-2019-0110. Ahead of print version.

Folter, A. de, & Luken, T. (2019). How career professionals can help clients uncover their authentic values. Blog CareerWise by CERIC.

Luken, T., & De Folter, A. (2019). Acceptance and commitment therapy fuels innovation of career counselling. In N. Arthur, R. Neault, & M. McMahon (Eds.), Career theory and models at work: ideas for practice (pp. 195-206). Toronto: CERIC (Canadian Education and Research Institute for Counselling).

Luken, T. (2019). Boekbespreking van ‘Jezelf schrijven’ van Reinekke Lengelle. LoopbaanVisie, 10(1), 90-91.

Folter, A. de, & Luken, T. (2019). Innovatieve werkvormen voor studiekeuzebegeleiding: Grasduinen in de ACT toolkit. LoopbaanVisie, 10(1), 72-77.

Luken, T. (2018). Verslag evaluatieonderzoek ACT in LOB. Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.

Luken, T. (2018). Eigen regie biedt vrijheid en autonomie. Of vergroot het de sociale verschillen? LoopbaanVisie 9(3), 91-94.

Luken, T., & De Folter, A. (2018). ACT as innovation for career guidance. Newsletter IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance), 81, 3-7.

Oudega, M., Kruithof, H., Prins, S., & Luken, T. (2018). Effecten van een nieuw studiekeuzetraject. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 36(1), 5-22.

Luken, T. (2018). Reflecteren over reflectie: Wat hebben negatieve effecten en wankele vooronderstellingen te betekenen? Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 7(1), 2-11.

Luken, T. (2017). Loopbaanreflectie en onze hersenen: Wat betekenen nieuwe inzichten over ons brein voor reflectie bij loopbaanontwikkeling en -begeleiding? In F. Meijers, & K. Mittendorff (red.), Zelfreflectie in het hoger onderwijs (pp. 203-224). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Lengelle, R., Luken, T., & Meijers, F. (2017). Is zelfreflectie gevaarlijk? Het voorkomen van rumineren bij loopbaanleren. In F. Meijers, & K. Mittendorff (red.), Zelfreflectie in het hoger onderwijs (pp. 185-201). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Luken, T. (2017). Zelf en loopbaan: Zelfconcept en identiteit als tweesnijdend zwaard. LoopbaanVisie, 8(4), 67-72.

Luken, T., & De Folter, A. (2017). Gluren bij onze noorderburen: Een nieuwe toolkit voor onderwijsloopbaanbegeleiding uit Nederland. Caleidoscoop, 29(2), 28-36.

Luken, T., & Haak, K. (2017). Levenslange loopbaanbegeleiding voor iedereen. LoopbaanVisie, 8(2), 25-29.

Folter, A. de, & Luken, T. (2017). Experimenteren met LOB-tools in de mentorles. Bij de Les, 13(7),34-35.

Luken, T. (2017). Retro innovatie. Blog James Loopbaan.

Luken, T., & Meijers, F. (2017). Loopbaankeuzen, loopbaanbegeleiding en het brein: Complexe materie. LoopbaanVisie, 8(1), 99-102.

Lengelle, R., Luken, T., & Meijers, F. (2016). Is self-reflection dangerous? Preventing rumination in career learning. Australian Journal of Career Development, 25(3), 99–109.

Luken, T. (2016). Zelfsturing en de realiteit. Blog James Loopbaan.

Luken, T. (2016). Wilskracht: Boeksamenvatting. LoopbaanVisie, 6(4), 24-27.

Luken, T. (2016). Wat is dat nou eigenlijk, goed kiezen? Column Studiekeuzespecial 2016. Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders.

Luken, T. (2016). Recensie van 'Meester Mark vraag door: Over leven in het onderwijs' van Mark van der Werf. Counselling Magazine mei 2016.

Luken, T. (2016). Politici kunnen zelf niet wat zij vragen van scholieren. Gastcolumn DecaZine 13 (april 2016), p. 11.

Luken, T. (2016). Kanteling: Een persoonlijke visie. LoopbaanVisie, 7(1), 70-72.

Folter, A. de, & Luken, T. (2015). Een innovatieve toolkit voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Navigator Module Leerlingenzorg VO 1130. Deventer: Wolters Kluwer.

Luken, T., & De Folter, A. (2015). Waarom Acceptatie en Commitment Training bij  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Navigator Module Leerlingenzorg VO 1118. Deventer: Wolters Kluwer.

Folter, A. de, & Luken, T. (2015). Beelden van mijn toekomst: Een ACT toolkit voor loopbaanoriëntatie en  –begeleiding. Arnhem: Nederlandse Stichting voor Psychotechniek.

Folter, A. de, & Luken, T. (2015). Een ACT Toolkit voor LOB: Praktische instrumenten voor keuzebegeleiding in havo-vwo. Bij de Les, 11(7), 16-17.

Luken, T., & De Folter, A. (2015). De spanning tussen zelfkennis en flexibiliteit: Het waarom en wat van het project 'Een ACT toolkit voor LOB'. LoopbaanVisie 6(3), 74-78.

Luken, T., & Hietkamp, M. (2015). Duurzame talentontwikkeling in de techniek: Visie op de rol van CNV Vakmensen en van James. Utrecht: CNV/James.

Luken, T. (2015). Recensie van 'De verhalen die we leven: Narratieve psychologie als methode.' van Ernst Bohlmeijer. Tijdschrift voor Coaching april 2015.

Luken, T. (2015). De schaduw van reflectie. In M. Boer, M. Hoonhout, & J. Oosting (red.), Supervisiekunde meerperspectivisch (pp. 147-161). Deventer: Vakmedianet.

Luken, T. (2015). Werksite: een voorlopig laatste woord. LoopbaanVisie 6(2), 100-101.

Luken, T. (2015). Verbetering loopbaanbegeleiding: Obstakels en mogelijkheden. Tijdschrift voor HRM. Te downloaden van http://tijdschriftvoorhrm.nl/verbetering-loopbaanbegeleiding/

Luken, T. (2015). Astrologie en andere kwesties voor de loopbaanprofessie. LoopbaanVisie 6(1), 82-85.

Luken, T. (2015). Ontwikkelingen in werkgelegenheid: Banen die verdwijnen, blijven en verschijnen. LoopbaanVisie 6(1), 15-18.

Luken, T. (2014). Boeksamenvatting 'De zwarte zwaan: De impact van het hoogst onwaarschijnlijke' van N.N. Taleb. LoopbaanVisie 5(4), 73-74.

Luken, T. & Van Venrooij, M. (2014). De rol van toeval in loopbanen. LoopbaanVisie 5(4), 16-19.

Luken, T. (2014). Een rugzak met zelfkennis: waardevolle bagage of blok aan het been? Reactie op discussie in LoopbaanVisie over zelfsturing. Open brief aan Annelies van Vianen. Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.

Luken, T. (2014). Durf te investeren. Interview met Paul de Beer. LoopbaanVisie 5(3), 20-23.

Luken, T. (2014). Are we on the right track with career learning? Journal of Counsellogy, 2, 299-314.

Luken, T. (2014). Przygotowanie do konstruowania kariery (career learning) – czy rzeczywiscie zmierzamy w dobrym kierunku? Studia Poradoznawcze, 2, 131-147.

Luken, T. (2014). Over moed en intelligente dwaasheid: Dupiek op reactie van Frans Meijers. LoopbaanVisie, 5(2), 88-91.

Folter, A. de, & Luken, T. (2014). ACT Toolkit voor innovatie van LOB. Bij de Les, 10(4), 32-34.

Luken, T. (2014). Wie is de baas in ons brein? Boekbespreking 'The Master and his Emissary' van Iain McGilchrist. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 3(1), 54-57.

Luken, T. (2014). Oerganisatie. Boekbespreking. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 4(1), 89.

Luken, T. (2014). Een leven lang inzetbaar? Boekbespreking. LoopbaanVisie, 5(1), 107.

Luken, T. (2014). De ontwikkeling van zelfsturing: Reactie op opinieartikel Frans Meijers. LoopbaanVisie, 5(1), 95-98.

Luken, T. (2014). Waarom Focusing? LoopbaanVisie, 5(1), 31-33.

Luken, T. (2013). The Master and his Emissary. Boeksamenvatting. LoopbaanVisie, 4(4), 24–25.

Luken, T. (2013). Contextualisme als perspectief bij loopbaanbegeleiding. LoopbaanVisie, 4(4), 4–9.

Luken, T. (2013). Context en loopbaanontwikkeling: what's new? Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.

Luken, T. (2013). De ontwikkeling van hersenen, zelfsturing en identiteit in de adolescentie. In A. Oomen, T. Luken, R. van Schoonhoven, P. Leenheer, & M. Baijens (red.). Lob in het voortgezet onderwijs en mbo: beleid, professionaliteit en paradigma's. MESO focus 89 (pp. 123-133). Deventer: Kluwer.

Luken, T. (2013). Lob in het onderwijs: Wat levert het op? In A. Oomen, T. Luken, R. van Schoonhoven, P. Leenheer, & M. Baijens (red.). Lob in het voortgezet onderwijs en mbo: beleid, professionaliteit en paradigma's. MESO focus 89 (pp. 33-53). Deventer: Kluwer.

Luken, T. (2013). Lob en voorspoedige loopbaanontwikkeling. In A. Oomen, T. Luken, R. van Schoonhoven, P. Leenheer, & M. Baijens (red.). Lob in het voortgezet onderwijs en mbo: beleid, professionaliteit en paradigma's. MESO focus 89 (pp. 23-31). Deventer: Kluwer.

Luken, T. (2013). Use it or lose it. Het verdwijnen en verschijnen van vermogens bij het ouder worden. Counselling Magazine, 4(3), 9-14.

Luken, T. (2013). Recensie van 'De psychologie van arbeid en gezondheid' van Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker (red.). Recensies LoopbaanVisie september 2013.

Luken, T. (2013). Adolescentie, hersenen en de ontwikkeling van autonomie en identiteit. Bespreking van het boek 'Het sociale brein van de puber' van Eveline Crone. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2, 2 (juni 2013), p. 50-53.

Luken, T. (2013). Illiteracy: Can dialogical self theory explain and help? (Commentary on Coombs.) International Journal for Dialogical Science, 7, 1, (Spring 2013), pp. 37-42.

Luken, T. (2013). Psyche in cyberspace. LoopbaanVisie, 4, 2, 61 – 64.

Woudenberg, E. & Luken, T. (2013). Online tests: Richtlijnen op een chaotische markt. LoopbaanVisie, 4, 2, 31 – 34.

Luken, T. (2012). De ontwikkeling van brein en persoon: Implicaties voor arbeidsorganisaties. M&O, tijdschrift voor Management en Organisatie, 66, 6, 112-126.

Luken, T. (2012). Op een verkeerd spoor. Column. Bij de Les, 8, 10 (december 2012), p. 18.

Luken, T. (2012). Selectie en fouten. Column. Bij de Les, 8, 9 (november 2012), p. 19.

Luken, T. (2012). Verstoorde loopbaanontwikkeling: Een verkenning van kosten en baten van loopbaanstoringen. LoopbaanVisie, 3, 4, 4-8.

Luken, T. (2012). Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: Een ideaalbeeld. Bij de Les, 8, 8 (oktober 2012), p. 24-25.

Luken, T. (2012). Vertrouwen op je gevoel kan rampzalige gevolgen hebben. Column. Bij de Les, 8, 7 (september 2012), p. 19.

Luken, T. (2012). Wetenschap en waarheid. Reactie op "LOB: naar een dialogische reflectie" van Frans Meijers (Van Twaalf tot Achttien, juni 2012, p. 51). Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.

Luken, T. (2012). LOB: wat zegt het onderzoek echt? Van 12 tot 18, VAKblad voor voortgezet onderwijs, 6 (juni 2012), p. 50.

Luken, T. (2012). LOB: assimileren, emanciperen of participeren? Column. Bij de Les, 8, 6 (juni 2012), p. 17.

Luken, T. (2012). Professionele loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Column. Bij de Les, 8, 5 (mei 2012), p. 17.

Luken, T. (2012). Wetenschap en loopbaanethiek. LoopbaanVisie, 3, 2 (april 2012), p. 66-69.

Luken, T. (2012). Risico's van loopbaanreflecties. Van twaalf tot achttien, vakblad voor voortgezet onderwijs, 4 (april 2012), p. 48-49.

Luken, T. (2012). Zijn jongens slimmer dan meisjes? Column. Bij de Les, 8, 4 (april 2012), p. 17.

Luken, T. (2012). Beslissende momenten in gesprekken. Column. Bij de Les, 8, 3 (maart 2012), p. 15.

Luken, T. (2012). Loopbaanleren: LOB schiet de leerling voorbij. MESO magazine, nr. 182 (februari 2012), 9-13.

Luken, T. (2012). De visie van Mark Savickas op loopbaanbegeleiding voor jongeren. Column. Bij de Les, 8, 2 (februari 2012), p. 17.

Luken, T. (2012). When the music changes, so must the dance. LoopbaanVisie, 3, 1 (januari 2012), p. 54-57.

Luken, T. (2012). Wilskracht. Column. Bij de Les, 8, 1 (januari 2012), p. 19.

Luken, T. (2011). Goed kiezen is niet ideaal. Column. Bij de Les, 7, 10 (december 2011), p. 23

Luken, T. (2011). Zin en onzin van reflectie. Supervisie & Coaching, 28, 4, 153-166.

Luken, T. (2011). Voorwerk onderzoek reflectie. Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.

Luken, T. (2011). Moet LOB wel geïntegreerd zijn? Column. Bij de Les, 7, 9 (november 2011), p. 23.

Luken, T. (2011). Professionele en wetenschappelijke literatuur over loopbaanopstellingen. LoopbaanVisie, 2, 4 (oktober 2011), p. 92-95.

Luken, T. (2011). Talent. Column. Bij de Les, 7, 8 (oktober 2011), p. 23.

Luken, T. (2011). Motivatie. Column. Bij de Les, 7, 7 (september 2011), p. 21.

Luken, T. (2011). Loopbaanbegeleiding: wat leert onderzoek ons voor beleid en praktijk? In Schramade, P.W.J. (Red.), Handboek Effectief Opleiden 55 / 91 (september 2011), 11.7 -14.

Luken, T. (2011). De ondraaglijke lichtheid van loopbaankeuzenLoopbaanVisie, 2, 3 (augustus 2011), p. 78-81.

Luken, T. (2011). Is de decaan wel professioneel genoeg? Column. Bij de Les, 7, 6 (juni 2011), p. 23.

Luken, T. (2011). Loopbaanbegeleiding schiet de lerende voorbij. Kluwer Navigator Onderwijs, Moduele Leerlingenzorg VO. Kluwer Online Research Schoolmanagement 8942 (juni 2011).

Luken, T. (2011). Dwaasheid in het hoger onderwijsbeleid. Column. Bij de Les, 7,5 (mei 2011), p. 21.

Luken, T. (2011). Jong geleerd oud gedaan? Column. Bij de Les, 7, 4 (april 2011), p. 23.

Luken, T. (2011). Loopbaanbegeleiding schiet de lerende voorbij: Discussiestuk. Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.

Luken, T. (2011). Goed kiezen is niet moeilijk. Column. Bij de Les, 7, 3 (maart 2011), p. 23.

Luken, T. (2011). Stagnatie? Column. Bij de Les, 7, 2 (februari 2011), p. 21.

Kluijtmans, F. & Luken, T. (2011). Introductie CPP Loopbaankunde. Heerlen: Open Universiteit.

Luken, T. (2011). Van puber tot senior: Over de overschatting van junioren en de onderschatting van senioren. LoopbaanVisie, 2, 1 (januari 2011), 85-89.

Luken, T. (2011). Leren nadenken. Column. Bij de Les, 7, 1 (januari 2011), p. 19.

Luken, T. (2010). Voor een echt succesvol leven. Boekbespreking. LoopbaanVisie, 3 (september 2010), 28-29.

Luken, T. (2010). Problemen rond reflectie. De risico’s van reflecteren nader bezien. In Schramade, P.W.J. (red.). Handboek Effectief Opleiden 52 / 263-290 (juni 2010), 11.1-12.

Luken, T. (2010). Problemen met reflecteren: De risico’s van reflectie nader bezien. In Luken, T. & Reynaert, W. (red.). Puzzelstukjes voor een nieuw paradigma? Aardverschuivingen in Loopbaandenken, p. 9-36. Eindhoven/Tilburg: Lectoraat Career Development Fontys Hogeschool HRM en Psychologie.

Luken, T. (2010). Passie: Geluk of lijden? Column. Bij de Les, 6, 9 (november 2010), 17.

Luken, T. (2010). Onbenutte ontdekkingen. Column. Bij de Les, 6, 8 (oktober 2010), 23.

Luken, T. (2010). Loopbaankunde: Wetenschap in wording. LoopbaanVisie, 1, 4 (november 2010), 4-12.

Luken, T. (2010). Loopbaanbegeleiding: waartoe, waarheen? Kritische evaluatie en wenkend perspectief. Opleiding en Ontwikkeling, 23 (maart/april 2010), 2, 6-10.

Luken, T. (2010). Investeren met superrendement. Column. Bij de Les, 6, 7 (september 2010), 23.

Luken, T. (2010). Goed nadenken kan tot slechtere keuzen leiden. Column. Bij de Les, 6, 10 (december 2010), p. 19.

Luken, T. (2009). Innovatie in beroepskeuze- en loopbaanbegeleiding. In Steyaert, J. (red.): Innovaties die vleugels geven. Columns uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Jan Houben. Pag. 27-28. Eindhoven: Fontys Hogescholen.

Luken, T. (2009). Goed kiezen: Over het verschil tussen goede en slechte keuzen: geluk. In Kooreman, A. (red.): U doet het maar: Ethiek en ethos in arbeid en loopbaan. Pp. 113-122. Amsterdam: Pearson.

Luken, T. (2009). Van kiezen naar leren: naar een effectiever begrip van (studie)loopbaanontwikkeling. Handboek Effectief Opleiden 49 /135, juni 2009, 11.7 -11.01 - 54

Luken, T. (2009). Hoe vind ik een beter evenwicht? Fontys Nieuws, 25 mei 2009

Luken, T. (2009). De risico’s van reflectie. Decaan & Mentor, 7, 5 (april 2009), 24-31.

Luken, T. (2009). The (im)possibility of new learning and self-direction. In: Kuijpers, M. & Meijers, F. (eds.) Career learning: Research and practice in education (pp. 85-102). ’s-Hertogenbosch: Euroguidance The Netherlands.

Luken, T. (2009). Het falen van (studie)loopbaanbegeleiding en de risico's van reflectie. Toolkit De leerling in ontwikkeling, Kluwer Navigator. Deventer: Kluwer.

Luken, T. (2009). Een schat voor het oprapen: loopbaanbegeleiding. Column HRnetwerk.nl.

Woudenberg, E. & Luken, T. (2009). Testwijzer voor professionals: leidraad voor testkeuze en testgebruik. Amsterdam: Boom.

Luken, T. (2009). Het dwaalspoor van de goede keuze: Naar een effectiever model voor (studie)loopbaanbegeleiding. Oratie. Eindhoven: Fontys Hogescholen.

Luken, T. (2009). Kiezen of binden? De rol van binding en studieloopbaanbegeleiding bij het verbeteren van studierendement. In: Creemers, C. Jeuken, G. & Welman, N. (red.) Biloba Onderwijsorganisatie (pp. 31-44). Eindhoven: Fontys.

Luken, T. (2008). Hoe meetbaar zijn competenties? Methoden, technieken & analyses, 91 (mei 2008), 1.5.2.1.1501-1522. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Luken, T. (2008). Met testen aan het werk: Testen bij het CWI: Nut, risico’s en voorwaarden. Amsterdam: CWI.

Luken, T. (2008). De (on)mogelijkheid van nieuw leren en zelfsturing. In Kuijpers, M. & Meijers, F. (red.) Loopbaanleren: Onderzoek en praktijk in het onderwijs. P. 127-151. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

Luken, T. (2007). Loopbaanbegeleiding: sleutel voor competentieontwikkeling. ScienceGuide, 28.

Luken, T. (2006). De Toekomstvisie van het Innovatieplatform: droom of werkelijkheid? Beeld van de overheid voor 2027 irreëel zonder goede loopbaanbegeleiding. Decaan & Mentor, 5, 1 (september, 2006), 27-31.

Luken, T. (2006). De Toekomstvisie van het Innovatieplatform: droom of werkelijkheid? Beeld van de overheid voor 2027 irreëel zonder goede loopbaanbegeleiding. Loopbaan, 12, 1 (augustus, 2006), 10-13.

Luken, T. (2006). Hoe meetbaar zijn competenties? Dilemma en uitweg bij het werkbaar maken van het competentiebegrip. Handboek Effectief Opleiden, 9.1-6 (juni 2006).

Luken, T. (2006).  Testen in het onderwijs: Nut, gevaren en voorwaarden. Decaan & Mentor, 4, 6 (juni 2006), 16-21.

Luken, T. (2006). Zelfkennis als fundament voor loopbaanontwikkeling? In: Zelfkennis in loopbaanontwikkeling. Huijgevoort, H. van, Admiraal, A. & Vloet, K. (red.). Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2006, p. 11-26.

Luken, T. (2005). Savickas in de praktijk: Wat kunnen we in Nederland met Savickas? Decaan & Mentor, 4, 1/2, p. 45-49.

Luken, T. & Newon, I. (2004). Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO. Onderzoeksrapport in opdracht van het Platform Beroepsonderwijs. Amsterdam: NOA.

Luken, T. (2004). Het Rijnlands model: schaduwkanten en zonzijden. Loopbaan, 10, 2 (oktober 2004), 11.

Luken, T. (2004).  Zijn competenties meetbaar? Dilemma en uitweg bij het werkbaar maken van het competentiebegrip. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 22, 1, 38-53.

Luken, T. (2004). Assessment essentieel bij competentiegericht leren. Schonenvaartse Courant, voorjaar 2004.

Luken, T. (2004). Zelf in zicht: zelfkennis bij loopbaanoriëntatie- en begeleiding. Cursusmateriaal Opleiding Loopbaandienstverlening. Leeuwarden: LDC.

Luken, T. (2003). Zelfkennis voor leren, leven en loopbaan. De leerling in ontwikkeling: Toolkit Voortgezet Onderwijs. Deventer: Kluwer, 2003.

Luken, T. (2003). Employability: Wat beweegt de werknemer? Loopbaan, 9, 2, 8-10.

Luken, T. (2003). Employability: what motivates the employee? Summary of a research project for the Regiecommissie Employability in de Metalektro (Directing Committee Employability in the Metalworking Industry). Leidschendam: Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding.

Luken, T. (2003). Employability: Wat beweegt de werknemer? Onderzoek in opdracht van de Regiecommissie Employability in de Metalektro. Rapportage deel 2: resultaten praktijkonderzoek, conclusies en aanbevelingen. Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.

Luken, T. (2003). De Myers-Briggs Type Indicator. Loopbaan, 4(3), 22-25.

Luken, T. & Schokker, J. (2002). Assessment Instrumentarium HBO Personeel & Arbeid. Amsterdam: NOA, 2002.

Luken, T. (2002). Employability: Wat beweegt de werknemer? Onderzoek in opdracht van de Regiecommissie Employability in de Metalektro. Rapportage deel 1: deskresearch. Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.

Luken, T. (2001). Vier doe-het-zelf loopbaanboeken. Loopbaan, 6, 5, 6-9.

Luken, T. (2000). De grote prestatie om als één persoon te handelen: Verslag van de 'First International Conference on the Dialogical Self'.  De Psycholoog, 25, 9, 397-398.

Luken, T. (2000). The Self Confrontation Method as a step beyond the narrative approach. Paper Symposium "Career Development: Dysfunctions and Dissociations". First International Conference on the Dialogical Self, Nijmegen, June 23-26 2000.

Luken, T. (2000). Focussen en Loopbaan. Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.

Luken, T. (1999). Gaat leren leren de leerling boven de pet? Over de (on)mogelijkheid van creatief-sociaal leren in het onderwijs. Comenius, 19, 4, 342-361.

Luken, T. & Vloet, K. (1998). Informatie minder belangrijk dan krachtige leeromgeving: Veiligheid essentieel voor vrije keuze. Dekanoloog, 35, 9, 9-11.

Luken, T. (1998). Het vraagstuk: Kunnen mensen zichzelf sturen? Column. X-press, 3.

Luken, T. & Vloet, K. (1998). Informatie en diversiteit bij Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Leeuwarden/Rotterdam: LDC.

Luken, T. (1998). Groeit het leven ons boven het hoofd? Loopbaan, 3, 5, 26-28.

Luken, T. (1997). Testgebruik in de loopbaanadvisering: Is meten weten? Handboek Studie- en beroepskeuzebegeleiding, 8960-1 t/m 8960-29. Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Luken, T. (1997).  Testgebruik en keuzebegeleiding: Is meten weten? Handboek Leerlingbegeleiding, 2225-1 t/m 225-29. Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Luken, T. (1997). Leerlingen echt zelfstandiger door Ibis? Dekanoloog, 34, 10, 11-13.

Luken, T. (1996). Is het tij nog te keren? Loopbaan, 2, 3, 30.

Luken, T. (1996). Tussen feit en fictie: De narratieve benadering van loopbaanvraagstukken. Loopbaan, 1, 8, 3-8.

Luken, T. (1996). Het assessment raadsel: het werkt, maar hoe? Over de onbegrepen werkzaamheid van een methode in de mode. In: A. Breed en A. Kooreman: Psychologie in Arbeid en Loopbaan. Trends. Swets & Zeitlinger, Lisse, 1996.

Luken, T. (1995). Beroepskeuzerijpheid en actorkwalificaties. Loopbaan, 1, 1, 3-7.

Luken, T. (1995). Interesse en interessemeting. Handboek studie- en beroepskeuzebegeleiding, 1750-1 t/m 1750-27. Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Luken, T. (1994). Weten wat je wilt.  NRC Handelsblad (20 okt. 1994, p. 8).

Luken, T. (1994). Actorkwalificaties: oude wijn in nieuwe zakken of nieuwe wijn in oude zakken? VBA-blad, nr. 50, 4-8.

Luken, T. (1993). Assessment en het Assessment Centrum Amsterdam. Les, 11, 61, 9-12.

Wijers, G., Luken, T., & Van der Bom, C. (1991). Zicht op verandering van arbeid. Een nieuwe classificatie van en manier van kijken naar arbeid. In: A.J. Blommers & W.I. Lucassen (red.), Standpunt en Horizon (pp. 83-91).  Lisse: Swets en Zeitlinger.

Luken, T. (1991). Nieuwe perspectieven op het zelfconcept. VBA-blad, 38, 5-8.

Wijers, G, Luken, T., & Van der Bom, C. (1990). Onderzoek uitstroom Quado 1987-1989. Amsterdam: IBLP.

Luken, T. (1990). Zelfconceptverheldering. Handboek studie- en beroepskeuzebegeleiding, 1050-1 t/m 1050-25. Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Woudenberg, E., Leenhouts, J., Luken, T. & Manson, J. (1998).  Typisch iets voor jou! Leerlingenboek en Handleiding Schooltelevisieproject. Hilversum: NOT.

Luken, T. (1988). De Rijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1986 en de kwaliteit van het werk. VBA-blad, 27,  3-7.

Luken, T. (1987). De BIT en de vraag: normscores gebruiken ja of nee? Beroepskeuze, 34, 1, 43-46.

Luken, T. (1987). Hulp bij beroepskeuze wordt voor velen onbetaalbaar. Open Forum, De Volkskrant, 20 jan. 1987, p. 13.

Legras, C., Luken, T., Motz, R. & Van Willigenburg, T. (1986). Verslag werkgroep bijscholing. Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs.

Luken, T. (1986). Taak beroepskeuzeadviseur beknot. De Volkskrant, 1 maart 1986, p. 23.

Boelens, J., Luken, T., Van der Reijden, E., De Ruyter, J. & De Vries, P. (1984). Werken met groepen: een terreinverkenning in de beroepskeuze-praktijk. Beroepskeuze, 31, 8/9, 193-201.

Aalbers, E., Luken, T., Nieuwpoort, K, Ouweneel, L., Schravendeel, C, Van Vreumingen, R. & De Vries, P.  (1984). Loopbaanbegeleiding en selectie: een notitie voor beroepskeuzeadviseurs die zich willen oriënteren op het gebied van loopbaanbegeleiding en personeelsselectie. Vereniging van Beroepskeuze-adviseurs.

Luken, T. (1984). Vraagtekens bij de formule: zelfconceptverheldering plus horizonverruiming geeft beroepskeuze. Beroepskeuze, 31, 2, 44-60.

Luken, T. (1983). De DAT in het VO: Verslag van een literatuuronderzoek omtrent de waarde van de Differentiële Aanleg Tests bij de keuzebegeleiding in het Voortgezet Onderwijs. Haarlem, NIB.

 

Terug naar beginpagina

Verder naar volgende pagina

[Pagina voor het laatst bijgewerkt op 28 november 2021]

 

 

 

 

Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
https://doi.org/10.1108/CDI-05-2019-0110