Welkom!

Een groot deel van mijn leven heb ik besteed aan het onderwerp loopbaanontwikkeling. Op deze site vindt u enkele opbrengsten. 

Als adolescent worstelde ik met mijn eigen loopbaankeuzen. Ik werd beroepskeuzepsycholoog en probeerde vervolgens anderen zo goed mogelijk te helpen bij hun loopbaankeuzen. Ik stuitte daarbij op veel vragen die me op een langdurige zoektocht brachten.

Hoe maken mensen keuzen? Wat kan daarbij mis gaan? Hoe kan het beter/makkelijker? Welke rol kunnen tests en assessment daarbij spelen en methoden zoals bijvoorbeeld de zelfconfrontatiemethode (ZKM)? Ik merkte dat veel cliënten iets anders nodig hadden dan de gangbare instrumenten en methoden konden bieden. Maar wat precies?

Er kwamen nog andere vragen bij: Hoe rijgen keuzen zich aaneen in loopbanen en levens? Welke rol spelen onbewuste motieven en processen daarbij? En bewust nadenken en zelfkennis? Wat bepaalt dat sommige mensen succesvol en/of gelukkig worden terwijl het anderen niet lukt? Hoe leren mensen vooruit te kijken en zelf hun leven en loopbaan te sturen?

Met deze thema’s ben ik in de afgelopen ruim 40 jaar op allerlei manieren en vanuit uiteenlopende posities bezig geweest: student, adviseur, docent/trainer, ontwikkelaar van methoden en instrumenten, onderzoeker, hoofdredacteur, lector en loopbaanspecialist. Op de pagina cv vindt u een overzicht. Regelmatig publiceer ik artikelen en hoofdstukken over wat ik leer. De meeste kunt u vinden op de pagina publicaties. Verder zijn er pagina's met presentatiesinterviews en publieke reacties en links. 

Op dit moment ben ik mijn werkzaamheden aan het afbouwen in het kader van mijn pensionering. Mijn ervaringen en naspeuringen hebben uiteindelijk een in mijn beleving samenhangend en interessant nieuw perspectief op loopbaanontwikkeling opgeleverd. Mijn streven is om mijn belangrijkste bevindingen neer te leggen in enkele artikelen en hoofdstukken voor internationale publicaties. Daarnaast ben ik van plan een boek te schrijven waarin ik mijn visie op loopbaanontwikkeling uiteen zal zetten en onderbouwen. Op dit moment sta ik nog open voor opdrachten die te maken hebben met de benutting en overdracht van mijn kennis over (studie)loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van lezingen, gastlessen en meedenken in onderzoeken, projecten en publicaties. Ik ben bereikbaar op 06-50411476 of mail@tom-luken.nl.

5 augustus 2018

Tom Luken 

This Web Page was Built with PageBreeze Free HTML Editor